GDPR

Information about the processing of personal data (GDPR)

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a,f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych PZW Okręg we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 65, 50-077 Wrocław.

RULES AND REGULATIONS

Licence sale terms and conditions

ANGLER'S PERSONAL DETAILS

FILLS OUT THE LEGAL GUARDIAN OF THE MINOR


Information about the processing of personal data (GDPR)

LICENCE

I'm PAA member and I paid PAA contribution on 2020 year in my PAA Circle
I'm not a PAA member

BUY ADDITIONALLY

CHOICE OF MAIN FISH WATER

TOTAL

0.00 zł
RULES AND REGULATIONS
 1. The system is available at:  http://www.pzw.wroc.pl/zezwolenia ,  it provides temporary E-permissions for amateur fishing
 2. The permission entitles to fish in the reservoirs used by PAA District in Wrocław in accordance with the enclosed list,
 3. Permissions for the following periods are available:
  1. one-day,
  2. for a number of days (it is the price of a one-day permission multiplied by the adequate number of days),
  3. one-year,
 4. One-day or any multiplication of a one-day permission are available to PAA members, non-members and foreigners.
 5. One-year permissions are available to non-members of PAA and foreigners
 6. Honorary Members of PAA and the ones with the Gold PAA Medal with Wreaths do not have to pay the fees for fishing periods
 7. Purchased and printed permission is valid:
  1. For PAA members together with with anger's card and member's card,
  2. For anglers who are not members of PAA together with angler's card,
  3. for foreigners and individuals with permanent residence outside Poland without angler's card
 8. The permission is protected with the hologram - QR Code
 9. Non-observance of the agreed rules and regulations can effect in withholding the permission without any compensation
 10. Fishing in protected reservoirs, breeding reservoirs, reservoirs closed for winter and in sanctuaries is prohibited.
 11. When buying permission for angling one must confirm becoming acquainted with:
  1. [en1:Rules and Regulations of Amateur Fishing (RRAF)]
  2. [en2:The List of Departures from RRAF]
 12. E-permission can be purchased with the use of online system of payment
  1. Online payment enables fast and secure payment for the requested service
  2. when paying with pay card or with online transfer no additional costs of transaction are incurred
 13. Payment is realised via PayU system (former Platnosci.pl)
 14. PayU system (former Platnosci.pl) supports two types of payment:
  1. payment realised as an electronic transfer, cashless payment in Polish or foreign currency as an Internet transfer
  2. payment realised using cash cards (Protected Payment), cashless payment in Polish currency made with the use of cash cards which were accepted by the banks to realise transactions in the Internet environment.
 15. After the transfer has been confirmed by the PayU (former Platnosci.pl) system, E-Permission is available on the website immediately after the payment or later e.g. when paying with traditional transfer.

  If the payment is not confirmed it is possible to check its status with the [See Payment] button on the website, to which a customer is re-directed after proper payment.

  When the payment has been confirmed it is possible to print E-Permission using the button on the website. At the same time, e-mail with the image of E-Permission for fishing which has to be printed is sent to the email address included in the application form.
 16. Personal data included in the application form enable identification and confirmation of legal status of the purchased right to fish in the form of E-Permission. All personal data included in the application form shall be included in the printed version of E-permission. User's personal data can be changed after personal contact with the office of PAA District in Wrocław
 17. All information concerning purchase of E-permissions is available at the office of PAA District:

  PZW Okręg we Wrocławiu
  PAA Wrocław District
  ul. Kazimierza Wielkiego 65,
  50-077 Wrocław,
  +48 71 344 44 01

In accordance with the act of the 29th of August 1997 concerning the protection of personal data (consolidated text Journal of Laws from 2002 no. 101 position 926, with later changes) I hereby agree my personal data included in the application form of the purchase of E-permission to be processed by PAA District in Wrocław (further referred to as: ?PAA?), address ul. Kazimierza Wielkiego 65, 50-077 Wrocław. The said personal data was included by me in the application form of the purchase of E-permission at the following Internet address: www http://www.pzw.wroc.pl/zezwolenia. This data was handed over in order to ensure proper functioning and complete accomplishment of the service provided by PAA. I hereby declare that I was informed about the right to access the content of the data handed over by me and the right to correct this data and that all the personal data was handed over by me of my own accord. The said personal data shall be protected by PAA with all due thoroughness, in particular they shall never be offered to third party persons.
UWAGA
If you are foreigner, non-associated in Polish Angling Associaton (PAA), don't choose this option. In that case choose "Non-associated" option.
Information about the processing of personal data (GDPR)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem danych jest Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, 00-831 Warszawa, ul. Twarda 42.
 2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu jest możliwy
  - w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu lub -pod numerem tel. 793 300 159 lub 71 344 44 01,
  - pod adresem e-mail: iodopzwwroclaw@onet.pl lub pzw_wroclaw@poczta.onet.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania członkostwa w Polskim Związku Wędkarskim oraz przez okres 5 lat po jego ustaniu, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub Podmiot przetwarzający.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora lub Podmiotu przetwarzającego dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości wypełniania obowiązków określonych w Statucie PZW i tym samym przynależności do Polskiego Związku Wędkarskiego.
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane na portalu internetowym pzw.org.pl w związku z organizacją zawodów oraz innych imprez wędkarskich.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.